Home

Logo Bouw en Infra HR payrollingSinds een aantal  jaren hebben wij allen te kampen met een roerige markt. Door economisch verminderde omstandigheden zijn we voorzichtiger geworden. Zo ook in de aanname van ons personeel. We wensen flexibel te blijven, zodoende de toekomstige tegenvallende conjunctuur beter het hoofd te kunnen bieden. Daarom bieden wij u de volgende service aan:

BOUW & INFRA HR PAYROLLING

Wanneer u zelf gedeeltelijk de werving en selectie verzorgd, maar u wenst dat de salarisadministratie van deze werknemers, tegen een gunstig tarief, wordt verzorgd door ons, is er sprake van payrolling.

Het neemt u als werkgever verantwoordelijkheden en risico’s uit handen, door uw medewerkers extern onder te brengen bij BOUW & INFRA HR PAYROLLING. Indien u dit door ons bedrijf laat verzorgen, biedt dit u de volgende voordelen:

 • U draagt als werkgever geen risico’s voor o.a. de WIA (10 jaar);
 • U kunt flexibel de tewerkstelling afstemmen conform de reguliere uitzending;
 • U heeft geen verplichtingen t.a.v. arbeidsovereenkomsten;
 • U heeft geen “last” van loonbeslagen e.d.;
 • Voor payroll werknemers geldt geen minimaal aantal gewerkte uren per week;
 • De gehele loonadministratie wordt voor u verzorgd;
 • De afdrachten Sociale Premies naar de belasting worden voor u verzorgd en zijn NEN-4400 en VCU gecertificeerd;
 • Wij verzorgen per kwartaal voor VCU-evaluaties;
 • Wij verzorgen het verzuim- c.q. arbeidsongeschiktheidsbeleid;
 • Bij ziekte wordt de administratie rondom de Wet Verbetering Poortwachter door ons verzorgd;
 • Wij verzorgen door onze allocatiefunctie de in, door- en uitstroom van uw personeel.

Overige voorwaarden:

Bepaling van de fase voor instroming wordt bepaald na inschrijving i.v.m. opvolgend werkgeverschap;

 • De kostprijsfactoren zijn gebaseerd op de NVUB CAO inclusief reserveringen vakantiedagen, vakantiegeld, feestdagen en kort verzuim en kosten ziekte tijdens de overeengekomen periode;
 • De algemene voorwaarden van BOUW & INFRA HR PAYROLLING zijn van toepassing op deze overeenkomst en op alle opdrachten naar inleners;
 • Bij het inschrijven van iedere nieuwe inlener verricht BOUW & INFRA HR PAYROLLING een credit check. De beoordeling van de credit check wordt verzorgd door ons. Indien de beoordeling van de credit check negatief uitvalt of indien de kredietwaardigheid gedurende de inlening wijzigt, behoudt BOUW & INFRA HR PAYROLLING zich het recht voor de inlener te weigeren c.q. aanvullende betalingszekerheden te eisen alvorens een opdracht tot stand kan komen of voort te zetten.
 • Ontvangen loonkostensubsidies worden achteraf gecrediteerd (75%)
 • Verloning vindt per 4 weken plaats, facturatie wekelijks;
 • Tarieven zijn exclusief prestatietoeslag, verplichte onkosten, eventuele reiskosten, opleidingskosten en/of overige vergoedingen;
 • Kosteloze overname kan op elk gewenst moment plaatsvinden, na drie maanden bij werving door opdrachtgever. Bij werving door INFRA HR PAYROLLING gelden andere kostprijsfactoren en overnametermijnen;
 • Toepassing van de NVUB CAO (NVUB lid), waardoor dispensatie mogelijk van BTER-premies en geen last van Bouwpakket en/of Bouwvakpakket zoals bij ABU en NBBU CAO;
 • De BTER-regeling en het BTER-pensioen zijn afhankelijk van het individu. De genoemde omrekeningsfactoren (optie 3 en optie 4) zijn een indicatie en kunnen in de praktijk fluctueren;
 • Verleggingsregels worden volgens Belastingdienstregels toegepast;
 • Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum;
 • Betaling 20% op G-rekening of in depot Belastingdienst bij BTW verlegd, anders 25%;
 • De in de opties vermelde termijnen en tarieven zijn alleen in 2014 van kracht. Voorafgaand aan het kalenderjaar zullen de termijnen en/of factoren opnieuw worden vastgesteld. Indien er sprake is van veranderende wet- en regelgeving kunnen de tarieven tevens tussentijds wijzigen;

Commerciële en algemene vragen / afspraken
T:  06-53321934           C.J. (Cor) Spronk
Postadres
Postbus 139
8160 AC EPE

Contactgegevens:
T: 088-0887890            M.D. (Mirjam) Mijnheer
T: 088-6654634            Loon- en facturatieadministratie
Email: Info@BouwenInfraHRPayrolling.nl